Articles
Arikkel i Stavanger Aftenblad 25. mai. 2005 Klikk for å lese(pdf)
Artikkel i Dalane Tidende  15. juni 2005 Klikk for å lese(pdf)
Artikkel i Norwegian American Weekly Klikk her for å lese
Artikkel i Stavanger Aftenblad 22.juni 2009 Klikk her for å lese
Artikkel i Agder 24.06.2011 (www.avisenagder.no) Klikk her for å lese